Bourgoin GM3 – GM4 i GM30 – GM40 Katalog rezervnih delova

1,300 RSD

Katalog rezervnih delova za kukuruzne berače  NA FRANCUSKOM

Bourgoin GM3 – GM4 i GM30 – GM40